Dyrekiropraktor Hanne – Hvordan smerte påvirker atferd hos hund

Gjesteinnlegg av Kiropraktor og dyrekiropraktor Hanne Elisabeth Kasin ved Oslo Dyrekiro.

Hvor enkelt er det å se om hunden har smerter?

Som dyrekiropraktor ser jeg hunder som sliter med forskjellig smerteproblematikk. Det er ikke uvanlig at hundene også kan komme for en sjekk pga endret atferd, og man ønsker å utelukke smerte som årsak før man går videre med atferdskonsulent eller annen type utredning. Mange mener at hunder er veldig gode på å skjule smerter, og det kan nok være noe sannhet i det, men i en del tilfeller er det nok også vi som eiere som ikke helt vet hva vi skal se etter.

Har hunden smerter i kroppen vil dette aktivere den delen av det autonome nervesystemet som har med stressresponsen i kroppen å gjøre. Dette gjør at hunden ofte har en lavere terskel for irritabilitet og frustrasjon. Vi kan oppleve at hunden reagerer annerledes enn den pleier i ulike situasjoner. Om en hund f.eks har smerter i korsryggen kan vi oppleve at hunden er sensitiv for ting som kommer bakfra. Det kan føre til at hunden utagerer på sykler/mennesker som kommer raskt bakfra. Dette kan etter hvert generalisere seg til generell utagering mot mennesker/sykler om ikke man tar tak i det raskt.

Hvordan smerte påvirker atferd

Om hunden opplever smerter i kroppen kan de være redde for at andre hunder skal komme bort. Kanskje den har opplevd at andre hunder tidligere har vært litt voldsomme? Så nå ønsker hunden å beskytte seg da de er redd for at en evt. hilsesituasjon kan skape smerter. Vi kan da oppleve å få en hund med endret atferd mot andre hunder som bjeffing/utagering. Dette er det viktig å huske på!

En hund med smerter og økt stress vil kunne gå raskere i frustrasjon, og være lite villig til å samarbeide. Vi kan tenke oss selv om vi har hodepine og en vond rygg, at vi kanskje ikke er så motiverte til å løse forskjellige oppgaver. Slik er det også for hundene våre.

Ved smerteproblematikk er det ikke uvanlig å se vegring mot å bli berørt visse steder eller generelt. Ofte er dette mer uttalt mot fremmede mennesker. Det er svært viktig å respektere avstandsskapende signaler som knurring, og trekke seg unna for ikke å fremprovosere en bittsituasjon. En hund som opplever å ikke bli forstått raskere kan ty til siste utvei.

Det klassisske tegnet på smerter hos en hund er det vi kaller aktivitetsintoleranse. Kanskje ønsker ikke hunden være med ut, eller ønsker kortere turer enn normalt. Vi kan også se at hunden er veldig stiv etter hvile eller etter den har sovet. Dette er det viktig å få sjekket ut.

Trigger stacking

Et begrep som er viktig å ta opp i denne sammenhengen er det vi kaller «trigger stacking». Dette går ut på at vi alle har en grense av stressorer i livet vi klarer å kompensere for, og dermed takle.

Se for deg en hund som ikke synes det er noe gøy å få klørne klippet. Hunden takler og aksepterer allikevel denne håndteringen. Se nå for deg at den samme hunden nettopp har flyttet til et nytt nabolag sammen med familien sin og i tillegg er det kommet et nytt familiemedlem til. Her er det skjedd flere potensielt ganske stressende ting, men hunden takler det foreløpig. Hun takler også fremdeles å få klørne klippet i dette scenarioet. Se nå for deg at hun i tillegg har fått smerter i ryggen etter hun lekte med nabohunden. Hun tråkket forkjært og slo seg. Samme kveld vil eier klippe negler. I dette tilfellet klarer ikke hunden lenger å kompensere for alt stresset hun opplever. Hun biter eier.

Trigger stacking vil rett og slett si at dess flere potensielle triggere vi har oppå hverandre dess større er sjansen for at hunden vil utvikle atferdsendringer. Smerter kan være en stor trigger.

Hvorfor kontakte dyrekiropraktor ved endring av atferd

Min rolle som dyrekiropraktor er å utføre en grundig undersøkelse av bevegelsesapparatet til hunden for å avdekke eventuelle problemområder. Det er viktig at hundene føler seg trygge under undersøkelsen da en kiropraktisk undersøkelse skal være en positiv opplevelse for både hund og eier. Der det er nødvendig med videre undersøkelser blir hundene henvist videre til veterinær. Jeg har fått et godt samarbeid med flere atferdskonsulenter. Sammen kan vi skreddersy en plan for hunden slik at de får best mulig effekt.

Helt til slutt er det viktig å si at en hund som har endret atferd alltid bør sjekkes for eventuell smerteproblematikk med mindre årsaken er helt åpenbar.

Legg igjen en kommentar

Handlekurv

Venteliste - Mental aktivisering

Registrer deg og få e-post når nye kurs settes opp på Kløfta.

Du vil kun motta e-poster relevant til kurset.